Άρθρα

Στις νέες  υπηρεσίες τις εταιρείας προστέθηκε και το σύστημα ελέγχου κάρτας  της κεντρικής εισόδου (access control).