Άρθρα

H επιχείρηση μας μόλις ολοκλήρωσε τις εργασίες τοποθέτησης ακόμη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε πάνελ , ισχύος 9,88KWp.